Fødselsangst - fødsel efter tidligere dårlig eller traumatisk fødselsoplevelse?

09.07.2018

I min klinik møder jeg mange kvinder der tidligere har haft en dårlig eller traumatisk fødselsoplevelse, nu er de blevet gravide igen og fødselsangsten har gjort sit indtog. Hvad stiller man op? I denne blog vil jeg skrive om mine mange erfaringer med kvinder med fødselsangst. Jeg vil også skrive om hvordan jeg hjælper disse kvinder videre og gevinsten ved at arbejde målrettet mod at få en god fødselsoplevelse denne gang.

Mange har hovedet fyldt med tanker om, hvordan det skal gå med den næste fødsel, eller om det vil være bedst at få et kejsersnit? Jeg hører ofte en lang opremsning af for og imod og en opregning af hvad der mon vil få den bedste udgang, baseret på en masse "hvad nu hvis" og på den ene og på den anden side. Jeg oplever også kvinder, hvor tårerne bare triller. Og et stort behov for at kunne have kontrol - over noget! - fordi erfaringen fra sidst, var minus kontrol.

Det kan være svært at planlægge næste fødsel og ikke mindst finde ro ved den, hvis det er på baggrund af en hårknude af tanker, følelser og tvivl. Fødselsangst er en betegnelse for lige netop det, at det kan være svært at sætte fingeren på, præcis hvad det handler om og finde ud af hvor forløserknappen sidder. Tankerne forsøger at danne mening og kontrol, så fødselsangsten og de ubehagelige følelser kan holdes stangen. Det er et utroligt slidsomt og pinefuldt. Så meget, at det for nogle er svært at glæde sig til barnet i maven, fordi det jo skal komme ud, på en eller anden måde.

Der er både fysiske og psykiske symptomer på fødselsangst, jeg nævner i flæng:

 • Utilpashed, koldsvedende, hjertebanken.
 • Mange tanker dag og nat.
 • Urolig fornemmelse i kroppen.
 • Træthed.
 • Ked af det. Svært ved at glæde sig.
 • Stress, angst, depressive symptomer.
 • Vil hverken føde eller have kejsersnit.
 • Føler at fødslen er en kæmpe mur, der spærrer for udsigten til baby.

For mig at se handler fødselsangst sjældent kun om selve fødslen. Der er mange andre elementer, forud for fødslen og efter fødslen, der spiller ind på oplevelsen af, at få barn og blive forælder. Fx:

 • Fertilitetsbehandling.
 • Mange bekymringer i graviditeten.
 • Uerkendt fødselsangst, forud for tidligere dårlig fødsel.
 • Udmattethed efter en lang fødsel. Træthed.
 • Fysisk medtaget og længe om at komme ovenpå efter fødslen eller syg mor.
 • Bekymringer for barnet eller sygt barn.
 • Ammeproblemer.
 • Psykisk energiunderskud, ikke overskud til at tage sig af barnet, manglende glæde.
 • Efterfødselsreaktion.
 • Hvem man er som person og hvilke erfaringer man har med sig. Eget tilknytningsmønster.

Alle de gravide med fødselsangst, som jeg har mødt, ønsker at gøre det bedste for deres barn. Og myten om at et kejsersnit bare er den nemme løsning - ja, det er en myte! Jeg oplever tværtimod stærke bevidste kvinder, der tager fødslen meget alvorligt. De synes det er svært at finde ud af hvordan det skal foregå, netop fordi de vil det bedste og samtidig er rædselsslagne for det.

At finde balancen

Hvad skal der til for at finde modet til at gå ind til en vaginal fødsel? Hvornår er fødselsangsten så stor at et kejsersnit er den bedste løsning? Det er en individuel balancegang, hvor der må tages hensyn til både fysiske og psykiske aspekter. Min erfaring er at hårknuden opløses, når der bliver skabt adgang til de følelser og tanker, der ligger til grund for fødselsangsten. For de fleste skal der ikke så meget til, for at vende det hele til noget mere konstruktivt og positivt.

At kigge på et tidligere traumatisk eller voldsomt fødselsforløb og identificere, hvad det var der gjorde så ondt, opleves af de allerfleste som en stor lettelse. Meget ofte hører jeg om; lange udmattende fødsler, tab af kontrol, ikke at være blevet lyttet til, svigt, sorg og følelser af uformåenhed, fordi det ikke blev som forventet. Det er stærke følelser der er på spil. Jeg har god erfaring med, at får følelserne plads for en stund, indfinder der sig en større afklarethed og mærkbart mere ro. Det giver et stærkere fundament til næste fødsel og barsel, samt mere overskud og glæde i løbet af kort tid.

Hvordan gør jeg så? Psykoterapi og fødselsforberedelse.

Der er som regel brug for både mental forberedelse, samt rådgivning i forhold til vaginal fødsel eller kejsersnit. Jeg tager altid udgangspunkt i den enkeltes behov, da behovet for psykoterapi i forhold til fødselsforberedelse varierer med graden af fødselsangstangst eller bekymringer.

En meget vigtig del, er bearbejdelse af tidligere dårlig eller traumatisk oplevelse. Den må lægges på rette hylde, så den ikke bliver ved at fylde og forstyrre. Der kommer et nyt barn, som har krav på sin egen historie og der er forældre der har brug for en helt anden oplevelse, uden for meget gammel frygt indblandet. I bearbejdelsen af tidligere fødsel, kommer der af sig selv en større mental og følelsesmæssig bevidsthed i forhold til det der skete. Det giver et helt andet erfaringsgrundlag at arbejde videre på.

I psykoterapien har jeg fokus på, at der må være en vis balance mellem tanker, følelser og de kropslige fornemmelser. Der findes altid en vej igennem tankemylder og kropsligt ubehag, ved at skabe kontakt til følelser, kropslige fornemmelser og til baby. En stor sorg over ikke at kunne ligge med sit barn efter fødslen eller tage sig af det de første dage, som man havde forestillet sig, kan fx være årsag til mange tanker, angst eller ubehag i denne graviditet. Der findes også en vej ud af tunge og overvældende følelser, ved at se på hvilke tanker der er om den dårlige fødsel og om sig selv, som fødende kvinde. Nogle kvinder hænger fast i noget, der er blevet sagt til dem i forbindelse med fødslen, eller i tanker om skyld eller utilstrækkelighed. Det er i den grad forløsende, at få syn for sagen, for hvad er det lige der sker i systemet, når der er brug for at holde fast i overbevisninger der gør ondt værre, eller holde naturlige følelser som fx sorg på afstand? Det kan synes uoverkommeligt og svært at tro, hvis man er plaget af fødselsangst, eller føler sig stresset eller depressiv, det er jeg den første til at forstå. Jeg bliver bare gang på gang overrasket over, hvor lidt der skal til for at lettelsen indfinder sig. Det er derfor jeg elsker mit job, fordi der altid er noget at gøre og fordi jeg elsker at se hvordan kvinder forandres, vokser, får skuldrene ned, et lettelsens udtryk i ansigtet, nyt mod og et smil på læben.

Den anden del er samtale om de forskellige muligheder ved vaginal fødsel, håndtering af veerne, smertelindring, komplikationer, plan for fødslen mv og om hvordan et kejsersnit kan foregå. Det er en kortlægning af hvilke handlemuligheder man reelt har, både i forhold til den konkrete fødselsmåde og mentalt. Det fylder ikke meget her, fordi min erfaring er at den følelsesmæssige forløsning og bevidsthed, gør det lettere at træffe de bedste beslutninger. Det er ligetil og enkelt, når man ser klart og ved hvad det handler om.

Er det så bedst at føde vaginalt efter en dårlig eller traumatisk fødselsoplevelse?

Min erfaring er, at der er mange gode måder at føde sit barn på. Jeg er helt overbevist om, at for nogle er kejsersnit det eneste rigtige. En vaginal fødsel er dog, for de fleste, det sundeste og mest helende valg. For mig er måden at føde på ikke altafgørende. Om man vælger at føde vaginalt eller ved kejsersnit, er en brik i at skabe en god oplevelse, fordi det at et barn kommer til verden er så meget mere end selve det at barnet kommer ud af maven.

Den gode fødselsoplevelse.

Min erfaring er, at det er muligt at få vendt en dårlige erfaring med fødsel, til viden der kan bruges positivt og konstruktivt til næste fødsel - også selvom erfaringen med at føde overvejende er negativ.

En god fødselsoplevelse, lægger låg på et tidligere dårligt forløb. Der er et stort potentiale for psykisk vækst og udvikling, ved at komme godt igennem næste fødsel. Det er dog ikke kun selve fødslen eller kejsersnittet, det handler om, men om forældre der udvikler sig og skaber de bedste betingelser for familien. Det overskud et velforberedt forløb giver, betyder alverden for mødet med baby og den første tid sammen (også selvom det ikke gik helt som ønsket). Jeg har set så mange glade mødre, der efter fødslen ser helt anderledes ud, lettede for deres fødselsangst og med et helt andet overskud end sidst. Ja, jeg er ikke i tvivl, det er en stor oplevelse hver gang.

Jeg føler på en måde, at de to fødsler er en helhed og at tingene er afrundet og afsluttet. Det er en god fornemmelse.
​                                                                                                                                                                                        - nybagt mor -

Adresse

​Nina Brændgaard​

Lyngby Hovedgade 96, st,

2800 Kgs Lyngby

Tlf.:22 98 70 17

E-mail: kontakt@ninabraendgaard.dk

CVR: 31908035

★★★★★​

Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af 3 anmeldelser på Facebook​​